Dự án 1.200 tỉ đồng tại Long Biên sẵn sàng thông xe trong năm 2024

Hà Nội - Tuyến đường dài 1,5km, tổng vốn 1.200 tỉ đồng ở quận Long Biên đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng thông xe trong năm 2024.

thuyan-net-du-an-1-200-ti-dong-tai-long-bien-san-sang-thong-xe-trong-nam-2024-3.jpg

Chia sẻ